สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนพฤศจิกายนได้แล้ว
ค่ารักษาคนไข้นอก-คนไข้ใน ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ค่าอินเตอร์เน็ต ออกวันที่ 26
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2