สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนธันวาคมได้แล้ว
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าอินเตอร์เน็ต จ้างเหมามหกรรม ค่าเดินทาง ออกวันที่ 25 เงินเดือนนักการ ออกวันที่ 3 ธันวาคม
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3777378
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2