รายละเอียดบัญชีการหักเงินสวัสดิการลูกจ้างประจำและครูอัตราจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต.2


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
เลือกปี พ.ศ.  
 


ที่อยู่ ถ.กิตติขจร ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทร.035-203144-5
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ITEC) สพป.อย.2